Privacyverklaring Switch Simpel

Switch Simpel is een onderdeel van The Sales Family, gevestigd aan Brederodelaan 5A, 3353GG in Papendrecht met KVK-nummer 62638238.

In de privacyverklaring leggen we uit hoe Switch Simpel omgaat met uw gegevens, welke gegevens wij verzamelen en voor welk doeleinde. U heeft ook het recht om uw gegevens in te zien, wijzigen of verwijderen. Wij van Switch Simpel vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk naar onze klanten te zijn en raden u daarom ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1 Privacyverklaring Switch Simpel

Switch Simpel is een collectief voor consumenten en bedrijven. Telefonisch en online bieden wij diensten aan onze (potentiële) klanten. Wij verwerken hierbij persoonsgegevens. Wij werken hierbij samen met verschillen partijen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Deze worden daarom ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd door ons. Wij houden ons aan de privacywetgeving.

  • Wij vertellen u duidelijk waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben;
  • Wanneer wij uw toestemming hebben gekregen, verzamelen wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze diensten;
  • Uw gegevens worden niet aan derden partijen verkocht of gegeven. De enige reden waarom wij uw persoonsgegevens doorgeven, is wanneer u gebruik wil maken van hun dienst. Dit doen wij alleen met uw expliciete toestemming;
  • Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook de partijen waarmee wij samenwerken, hebben de beveiligingsmaatregelen genomen;
  • Wij geven u het recht om uw gegevens in te kunnen zien, te wijzigen of te verwijderen.

2 Gebruik van persoonsgegevens

Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten of websites, laat u (persoons)gegevens achter bij ons. Wij verzamelen alleen de gegevens die wij expliciet nodig hebben bij het opstellen van uw contract bijvoorbeeld.

2.1 Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken en verzamelen, hangt af van de diensten die u op onze website gebruikt. De volgende gegevens kunnen wij verwerken en verzamelen van u:

2.1.1 Diensten

– Naam

– Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geboortedatum

– IBAN-nummer

– Bedrijfsgegevens

– Inloggegevens

2.1.2 Sollicitaties

– Curriculum vitae

– Motivatiebrief

2.2 Doeleinden

Wij verwerken één of meerdere van uw persoonsgegevens (zie 2.1 Persoonsgegevens) voor de volgende doeleinde:

Gebruik maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website;

– Aankopen via onze website;

– Bestellingen te verwerken en u te informeren hierover;

– Inschrijving voor onze nieuwsbrief;

– Sollicitaties te verwerken;

– Ledenadministratie;

– Het sluiten van een overeenkomst

3 Verstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de dienstverlening. Denk hierbij aan:

– Afsluiten van een overeenkomst;

– E-mailadres voor het versturen van uw overeenkomst;

– Informatie aanvragen voor één van onze producten of diensten;

– iDeal-betalingen via onze webshop;

– Postbezorger voor de bestelling van uw cadeau;

– Postbezorger voor uw contract.

Op het moment dat de persoonsgegevens zijn verstrekt aan derden, zullen deze niet verder worden verstrekt aan derden of voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij zullen uw gegevens ook verwijderen wanneer wij deze niet meer nodig hebben.

Indien de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens opvraagt aan ons, zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens aan hun te verstrekken.

4 Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website van Switch Simpel, gebruiken wij cookies. U dient deze te accepteren om verder te gaan naar onze website.

5 Beveiligen en bewaren

Zoals eerder vermeld, hebben wij passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Niet ieder personeelslid van Switch Simpel kan in uw gegevens komen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren daarom ook een standaard bewaartermijn van drie (3) jaar nadat u klant of lid bent geweest. Indien wij een andere bewaartermijn hanteren in de toekomst, zullen wij u daarvan ook de hoogte brengen. De enige uitzondering hierop zijn gegevens van het personeel. Deze gegevens horen wij langer te bewaren, omdat dit verplicht is voor de Belastingdienst.

6 Websites van derden

Wij werken samen met derde partijen door middel van de links die zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan. Ons advies is om de privacyverklaring van de andere websites door te nemen.

Deze privacyverklaring is daarom niet van toepassing op de websites van derden.

7 Minderjarigen

Onze diensten zijn niet van toepassing op minderjarigen.

8 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wijzigen hiervan zullen altijd op onze website gepubliceerd worden.

Ondanks dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden, zullen wij uw (persoons)gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

9 Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Uw gegevens kunt u altijd inzien, wijzigen of verwijderen bij Switch Simpel. Dit kan via de volgende opties:

E-mail: info@switchsimpel.nl

Post:

Switch Simpel

KVK-nummer: 62638238

Brederodelaan 5A

3353GG Papendrecht

Om misbruik te voorkomen, vragen wij altijd uw gegevens voordat wij deze zullen verwijderen. Wij vragen u daarom ook om een geldig legitimatiebewijs mee te sturen indien u uw gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen.

Wanneer u een verzoek indient tot inzien, wijzigen of verwijderen, zorgen wij ervoor dat dit verzoek binnen 4 tot 6 weken is afgehandeld. Indien het ons niet lukt binnen deze afgesproken termijn dit af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

10 Vragen, klachten of opmerkingen

Indien u een vraag, klacht of opmerking heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 085 – 0271740 of per e-mail via het e-mailadres info@switchsimpel.nl.

11 Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag bij het inzien, wijzigen of verwijderen van uw (persoons)gegevens. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, heeft u als consument altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Deze toezichthouder wordt ook wel de Autoriteit Persoonsgegevens genoemd. U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze vernieuwde privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2020.